top of page

Private Self Life-Healing Mastery

891600_edited.jpg
891601.jpg

Private
Healing

เรื่องเล่าจาก Sternbilder​ Astrologie ต้นตำรับของวิชา SkyView​ Astrology​ ในภาษาเยอรมัน​ซึ่งยังไม่เคยมีการแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษ​เลย แต่เราโชคดี ได้รับการเอื้อเฟื้อจากกัลยาณมิตร​ท่านหนึ่งที่ช่วยแปลจากเยอรมัน​เป็นอังกฤษ​ให้ อย่างไม่เป็นทางการ

Dr.Editha​ Torsson​ คือ แพทย์​ผู้ใช้โลกของโหราศาสตร์​จากตำแหน่งของดวงดาวมาใช้ในการบำบัดและปรึกษา​ ใช้กับผู้ป่วยค่ะ ซึ่งเชื่อมโยงไปได้ ถึง เรื่องราว​แ​ห่งชีวิต​ ความฝัน ปัญหา​ และความกังวล​ของพวกเขา เอา ตรรกะ​ เหตุผล สถานการณ์​ ไว้ทีหลังก่อน ใช้ แผนที่กางบนท้องฟ้าจริงๆ ในการสะท้อนให้เห็นถึง ชะตาในการเกิด ในโมงยามนั้น

ในสมัยปัจจุบัน​ การ​สังเกต​ดวงดาว​และจังหวะ​การขยับของดวงดาวหายไป โหราศาสตร์​ยุคปัจจุบัน​ทำ ปัญญาญาณ แห่งโบราณ​กาล สูญหายไป

 

S​kyView Astrology​ ใช้การสังเกตและความรู้​ทางดาราศาสตร์ ต่างกับในยุคปัจจุบัน​ ที่ไม่ทำแบบนี้แล้ว ด้วยการใช้ระบบและโปรแกรม​ต่างๆ มาประมวลผล​ข้อมูล​ ซึ่งประหยัดการทำงานของ นักโหราศาสตร์ ในการคำน​วณ​และประมวลผลลัพธ์​ ต่างกับ นักโหราศาสตร์​โบราณ​ ที่ต้องใช้เวลาเป็นหลายชั่วโมง ครูเก๋ก็ทำอย่างนั้น รับอ่านได้เพียงวันละไม่เกินหนึ่งคนเท่านั้น

 

ปัญญาจากดวงดาว Star Wisdom ที่ต่างกับโหราศาสตร์​ปัจจุบัน​ก็คือ ปัจจุบัน​ทำงานกับจักรราศี แต่ SkyView​ Astrology​ ทำงานกับ ตำแหน่ง​ของดวงดาว​ในทางดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์ และ จักรราศี เป็นคนละเรื่องกัน

---

การเรียนรู้ในการทำให้พลังสมดุล นำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรง สอดประสาน กาย ใจ จิตวิญญาณ อย่างเป็นองค์รวมนั้นทำได้โดย การเชื่อมต่อกับ SkyView Astrology ครูเก๋จึงออกแบบโปรแกรม Private Self Life-Healing Mastery โดยใช้เวลา 3 วันเป็นอย่างต่ำ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการเรียนรู้ในการบำบัดตนเอง สามารถกลับบ้าน ไปทำได้ด้วยตัวเอง โดยการเข้าใจชีวิตของตนเอง แล้วจะสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง โดยการกลับเข้ามาเรียนรู้ภายในของตนเอง ทบทวนเรื่องราวทุกๆ อย่างที่เกิดขึ้นในชีวิต ทำความเข้าใจและก้าวผ่าน

เพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บที่เจ็บป่วยอยู่ หยุดการเรื้อรังอย่างไม่สิ้นสุด ซึ่งในที่สุดแล้ว ก็จะนำไปสู่ความอ่อนล้า ความเป็นอัมพาตของการดำเนินชีวิต จนนำไปสู่จุดสุดท้ายของชีวิตในท้ายที่สุด 

ซึ่งครูเก๋จะเลือกใช้วิธี ของการบำบัด โดยอิงจากสิ่งที่ค้นพบใน SkyView Astrology ส่วนบุคคล และ ออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล เพื่อสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน ปฏิรูป เปลี่ยนแปลง สร้างสมดุลพลัง เข้าใจในชีวิต สามารถทำการแก้ไขได้ในระดับลึก หรือ ปม ที่ซ่อนอยู่ในจิตใจ

เป็นการบำบัดและเยียวยาจิตใจ ในความเจ็บป่วยได้ในระดับของ SkyViw Astrology ตามจุดประสงค์ดั้งเดิมในการใช้ในทางการแพทย์ ได้อย่างแท้จริง โดยไม่ใข่ในระดับของ ตรรกะ เหตุผล และการวิเคราะห์ เพราะจะยังนำไปไม่ถึง กระบวนการในระดับลึก เกิดการอัมพาตในการบำบัด 

---

การออกแบบโปรแกรมในการบำบัด ตามความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของครูเก๋ ประกอบกับการเจาะลึกใน SkyView Astrology จะสามารถนำให้ผู้เข้ารับการบำบัด ทำงานกับรากเหง้าของความกลัว ข้อจำกัด และเรื่องราวที่ซ่อนลึกอยู่ได้ เพราะความเจ็บปวดที่คั่งค้างอยู่ในจิตใจ คือ รากของปัญหา

Dr.Editha Torsson เป็นผู้ค้นพบการใช้ SkyView Astrology ในการรักษาผู้ป่วย โดยใช้เรื่องราวของชีวิต ในการค้นหาวิธีในการบำบัดอย่างเป็นธรรมชาติ โดยการใช้โปรไฟล์ของการเกิดและเรื่องราวในชีวิต เจาะลงไปในแต่ละช่วงที่สำคัญของชีวิต

Stars tell Stories

เราสามารถใช้ SkyView Astrology ในการสันนิษฐานหรือเป็นเครื่องมือในการบำบัดได้ ช่วยให้เราเข้าใจผู้เข้ารับการบำบัดได้ดีขึ้น จัดการกับความเจ็บปวด ความทุกข์ และปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เฉกเช่นเดียวกับ หมอที่มีชื่อเสียงในโบราณกาล ได้ใช้กัน

---

รับคำปรึกษาโปรแกรมการบำบัด เริ่มต้นจาก

Birth Chart และ Progression Chart Reading ค่าบริการ 3330 บาท เพื่อวิเคราะห์รากของปัญหา

หลังจากนั้น ครูเก๋จะออกแบบโปรแกรมหรือวิธีในการบำบัดให้เหมาะสมกับชีวิค และจะเสนอค่าใช้จ่ายอีกครั้ง ตามเครื่องมือที่จะใช้ในการบำบัด

Let’s Work Together

Tel & Line: 083-471-6556

  • Facebook
Thanks for submitting!
bottom of page