top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนWararuk Sunonethong

Tarot Card ไม่ได้บอกอนาคต และไม่บอกว่า "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"

อัปเดตเมื่อ 8 ม.ค. 2565

Tarot Card บอกกับเราถึงสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน เพื่อให้คำปรึกษา เพื่อให้เราตัดสินใจได้ ไม่ใช่การถามคำถามถึงอนาคต และ ไม่ได้แปลความในการตอบคำถามถึงอนาคต หากเราทำอย่างนั้น ชีวิตของเราก็อาจจะเป็นไปอย่างนั้น เพราะเรา "เชื่อ" ไปแล้ว ว่า ใช่


เราได้รู้ถึงการเดินทางชีวิตของแต่ละคนผ่าน วาระของดวงดาวใน SkyView Astrology ในระดับพื้นฐานของการเดินทางว่าย่างก้าวของชีวิตจะไปในทิศทางไหน และ ใช้ Tarot Card เพื่อสำรวจให้ลึกขึ้น
ทุกเครื่องมือที่ครูเก๋ใช้ ทั้ง SkyView Astrology และ Tarot Card จะช่วยนำทางเราเราให้จัดการกับชีวิตได้ง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่ "การดูดวง" ให้กับเรา


“A negative prophecy fulfilled is a failed prophecy -- การทำนายทายทักในทางลบที่มอบให้กับผู้คน คือ การทำนายทายทักที่ผิดพลาดและล้มเหลว-- Katharina Bless”

หากเราได้เห็นว่า Tarot Card ได้ชี้บอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันนั้น ไม่ได้ส่งผลดีกับเรา เราก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงมันเสีย ยกตัวอย่างเช่น หากเราป่วย ก็ต้องทำความเข้าใจถึงสาเหตุแห่งการป่วยนั้น และมองการป่วยนั้นเป็นครูของเรา ความไม่สบายกายไม่สบายใจต่างๆ นั้น มาแสดงให้เราเห็นว่า เราต้องเปลี่ยน "นิสัย" ของชีวิต เปลี่ยนนิสัยการกิน เปลี่ยน บางมุม ของชีวิต และเป็นบทเรียน


หากเราเต็มใจที่จะ "เปลี่ยน" และสร้างชีวิตใหม่ของเราให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับ "พิมพ์เขียว" ของชีวิต ความเจ็บป่วยนั้น ก็ได้ทำหน้าที่ของเขาสำเร็จแล้ว ในการส่งสารมาถึงเราได้อย่างบริบูรณ์ และอาการต่างๆ ก็ไม่จำเป็นต้องปรากฏให้เราเห็นอีกต่อไป เป็นวิถึแห่งการมีสุขภาพดีที่แท้จริง


Tarot Card ได้ส่งสารมาถึงเราใน 3 หน้าที่สำคัญในตำรับของ

  • Minor Arcana ซึ่งทำงานกับธาตุทั้ง 4 ดิน น้ำ ลม ไฟ ในรูปแบบของท่อนไม้ ดาบ ถ้วย และเหรียญ สะท้อนถึงชีวิตในวิถีของมนุษย์ซึ่งยังข้องเกี่ยวกับจิตวิญญาณ ความเชื่อทางศาสนา จิตใจ ความคิด ความรู้สึก อารมณ์ และ โลกวัตถุ

  • Court Cards คือ Page, Knight, Queen, King

  • Major Arcana ซึ่งจะนำไปสู่หนทางแห่งการตื่นรู้ ไม่เกี่ยวข้องกับ โลกวัตถุ อีกต่อไปแล้ว แต่เกี่ยวข้องกับเสาแห่งปัญญาหรือเสาแห่งการตื่นรู้ เพื่อไปถึงจุดสิ้นสุดของมนุษย์


ติดต่อครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง เพื่อการปรึกษาใน SkyView Astrology ประกอบกับการใช้ Tarot Card ได้ที่


Youtube: Kay Miracles

ดู 83 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page