top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนWararuk Sunonethong

ความเชื่อมโยง อย่างน่าอัศจรรย์​ ระหว่างวิชา Skyview​ Astrology​ และ พระคริสตธรรมคัมภีร์

อัปเดตเมื่อ 10 ม.ค. 2565

ความเชื่อมโยง อย่างน่าอัศจรรย์​ ระหว่างวิชา Skyview​ Astrology​ และ พระคริสตธรรมคัมภีร์ ซึ่งต้องบอกก่อนว่า วิชา Skyview​ Astrology​ นี้ เกินกว่า 2000 ปีย้อนหลัง ไม่ใช่โหราศาสตร์​นับตั้งแต่ 2000 ปีก่อนเป็นต้นมา แต่เก่ากว่านั้น ย้อนหลัง​ไปถึงยุคฟาโรห์ก็ว่าได้ ด้วยภูมิปัญญา​อันน่าอัศจรรย์​ของ Katharina Bless


เรื่องมันก็มีอยู่ว่า ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ในยามเย็น แรงบันดาลใจของครูเก๋ ล้นหลั่งไหลอยู่ภายใน จึงลงมือเขียนเว็บไซต์ https://www.skyviewastrocoach.com/ นี้ลากยาว ปร๊าดๆๆ ด้วยตัวเอง​อย่างไหลลื่น แบบม้วนเดียวจบค่ะ ซึ่งวันก่อนๆ หน้านั้น ไม่มีแรงสมองไหนที่จะเขียน จู่ๆ ก็มา ไหลๆ เลยค่ะ


ครูเก๋เชื่อในพระเยซูคริสต์ มีพระคริสตธรรมคัมภีร์นำทาง ครูเก๋อธิษฐาน​ก่อนนอนทุกคืนค่ะ

แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัว เมื่อคำอธิษฐาน​ของคืนวันที่ 6 มกราคม​ หลังจากที่นั่งเขียนเว็บไซต์นี้ มีดังที่เห็นในภาพ ว่า วันที่ 6 มกราคม​ของทุกปี

เป็นวันเฉลิม​ฉลองความสัตย์​ซื่อของบรรดาโหราจารย์​ที่มีต่อพระกุมารเยซูค่ะ ซึ่ง ก่อนหน้านี้ครูเก๋​ อธิษฐาน​มาหลายปี ไม่เคยมีบทไหนที่พูดถึงเรื่องของโหราศาสตร์​เลย


ใครคือบรรดาโหราจารย์ นักโหราศาสตร์​เหล่านั้น พวกเขาอาจเป็นเชื้อสายกษัตริย์​หรือราชวงศ์​อื่น ที่สำคัญ​คือ ในคืนนั้น มีเพียงสามคน นอกจาก https://www.skyviewastrocoach.com/ นี้จะปรากฏ​เป็นรูปร่างในวันที่ 6 มกราคมแล้ว ก็มีเพียงสามคนเท่านั้นค่ะ คือ ครูเก๋ คุณเจี๊ยบ สุชาดา ตรีมหาฤกษ์ และ​ คุณเดียว นวสิทธิ์ สุมน ที่ได้เรียนสำเร็จวิชา Certified Skyview​ Astro-Coach​ นี้ ในตอนนี้จาก Katharina Bless (ขณะที่เขียน 10 มกราคม 2565)

ขอขอบคุณ คริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรในประเทศไทย

แล้วโหราจารย์​สามคนนั้น ก็มีความเชื่ออย่างลึกซึ้ง​ ในความจริง​ของคำพยากรณ์​ และ ติดตามดาวที่เคลื่อนไหว​เสียด้วย...จนดาวได้พาพวกเขาไปที่เบธเลเฮม เพื่อนมัสการพระเมสสิยาห์...


วันที่ 6 มกราคม เป็นวันแห่งการรับรู้​ถึงการเดินทางของโหราจารย์​สามคนนั้น และเป็นวันกำเนิด https://www.skyviewastrocoach.com/

วิชา Skyview​ Astrology​ คือ โหรา-ดาราศาสตร์​แท้ ที่ติดตามดวงดาวที่เคลื่อนไหว​ ซึ่งถูกบิดออกไปเมื่อ 2000 ปีนับมา ก็ไม่แท้แล้ว


ความเชื่อ ความรัก และ ความหวัง​ยังคงอยู่อย่างนั้นหรือ? ใครจะอธิบาย​ปรากฏการณ์​นี้ได้บ้าง...


มัทธิว 2:1-12 TH1971

พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษัตริย์เฮโรด


ภายหลังมีพวกโหราจารย์จากทิศตะวันออกมายังกรุงเยรูซาเล็ม ถามว่า กุมารผู้ที่บังเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชนชาติยิวนั้นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้น เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน


ครั้นกษัตริย์เฮโรดได้ยินดังนั้นแล้ว ก็วุ่นวายพระทัย ทั้งชาวกรุงเยรูซาเล็มก็พลอยวุ่นวายใจไปด้วย แล้วท่านให้ประชุมบรรดามหาปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน ตรัสถามเขาว่า ผู้เป็นพระคริสต์นั้นจะบังเกิดแห่งใด เขาทูลว่า ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าผู้เผยพระวจนะได้เขียนไว้ ดังนี้ว่า บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเล็กน้อยที่สุด ในสายตาของบรรดาผู้ครอง แผ่นดินยูเดียก็หามิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่งจะออกมา จากท่าน ผู้ซึ่งจะครอบครองอิสราเอล ชนชาติของเรา


แล้วเฮโรดจึงเชิญพวกโหราจารย์เข้ามาเป็นการลับ ถามเขาได้ความถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น แล้วท่านได้ให้พวกโหราจารย์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสั่งว่า จงไปค้นหากุมารนั้นเถิด เมื่อพบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่เรา เพื่อเราจะได้ไปนมัสการท่านด้วย


โหราจารย์เหล่านั้น จึงไปตามรับสั่ง และดาวซึ่งเขาได้เห็นเมื่อปรากฏขึ้นนั้นก็ได้นำหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนือสถานที่ที่กุมารอยู่นั้น เมื่อพวกโหราจารย์ได้เห็นดาวนั้นแล้ว ก็มีความยินดียิ่งนัก ครั้นเข้าไปในเรือนก็พบกุมารกับนางมารีย์มารดา จึงกราบถวายนมัสการกุมารนั้น แล้วเปิดหีบหยิบทรัพย์ของเขา ออกมาถวายแก่กุมารเป็นเครื่องบรรณาการ คือ ทองคำ กำยาน และมดยอบ แล้วพวกโหราจารย์ได้ยินคำเตือนในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่น

เมื่อพวกโหราจารย์กลับไปแล้ว ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันและสั่งว่า “จงลุกขึ้น พาพระกุมารและมารดาหนีไปยังอียิปต์และอยู่ที่นั่นจนกว่าเราจะบอกให้กลับมา เพราะเฮโรดกำลังจะค้นหาพระกุมารเพื่อประหาร”


ในคืนนั้นโยเซฟจึงลุกขึ้นพามารีย์กับพระกุมารเดินทางไปยังอียิปต์ และอยู่ที่นั่นจนเฮโรดสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เป็นไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้ผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่า “เราเรียกบุตรของเราออกจากอียิปต์”


เมื่อเฮโรดตระหนักว่าพวกโหราจารย์หลอกพระองค์ พระองค์ก็กริ้วนัก จึงบัญชาให้ประหารเด็กผู้ชายทั้งปวงในเบธเลเฮมและละแวกใกล้เคียงที่มีอายุตั้งแต่สองขวบลงมา คะเนตามระยะเวลาที่ทราบจากพวกโหราจารย์ ทั้งนี้จึงเป็นจริงตามที่ผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์กล่าวไว้ว่า “ได้ยินเสียงหนึ่งในรามาห์ เสียงสะอึกสะอื้นคร่ำครวญ ราเชลร่ำไห้ถึงบรรดาบุตรของนาง และไม่ยอมรับคำปลอบโยนใดๆ เพราะบุตรทั้งหลายจากไปเสียแล้ว”ติดต่อครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง สำหรับ

  • Birth Chart Reading

  • Relationship Reading

  • Progression Chart & Solar Reading

  • Mastermind 1 On 1 Coaching


ช่องทางการติดต่อ:

Youtube: Kay Miracles

Email: wararuks@yahoo.com


เขียนโดย ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง


จันทร์ที่ 10 มกราคม 2565

Комментарии


bottom of page