top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนWararuk Sunonethong

คนตัวเล็ก สร้างรากสร้างแบรนด์ ดวงดาวชี้ทาง แต่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนหรือไม่ อยู่ที่เราทำ

อัปเดตเมื่อ 8 มี.ค.

SkyView Astrology ไม่ใช่ดวง แต่สำหรับครูเก๋ SkyView Astrology คือ แผนที่จากพระเจ้า ชี้ทางออกบอกทางไป กับคอร์ส "คนตัวเล็ก สร้างราก สร้างแบรนด์ - ออกแบบชีวิตและแผนธุรกิจตามเข็มทิศของดวงดาว" 3 วันเต็ม ในรุ่นที่ 3 กับ ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง และ follow up ต่ออีก 10 วันกัดไม่ปล่อย ในไลน์กลุ่ม "คนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์" เปลี่ยนโฟกัสจากการเข้ากลุ่ม Life-Coaching มาลุย Business Learning ลงมือทำจริง โฟกัสเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน


  • เรียนรู้การสร้าง Personal Branding และ Products ตามเข็มทิศของดวงดาว

  • เรียนรู้กุญแจแห่งความสำเร็จด้วย เยส! ทำเหตุให้ถึง และ ททท ทำทันที

  • เรียนรู้ในคลาสเล็กๆ แต่ทรงพลัง มีคุณค่า และเต็มไปด้วยความใส่ใจ

  • เรียนรู้การออกแบบแผนธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ Social Enterpreneur ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่เลือกเดิน “ทางสายกลาง” ใช้ประโยชน์จากชุดความรู้จากโลกธุรกิจ ในการคิดค้น พัฒนา และลงมือดำเนินกิจการที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและคุ้มค่า

  • เรียนรู้การออกแบบโลโก้ และสินค้า คุมคอนเซ็ปต์ให้ชัดเจน ที่เหมาะสมกับพลังงานของตัวเราเอง

  • มีการบ้านให้ทำต่ออีก 10 วัน Follow Up กัดไม่ปล่อย ฝึกทำคลิป ฝึกเขียนโพสต์แนะนำตัว แนะนำคอนเทนต์ ฝึกการตั้งชื่อแบรนด์ให้ดูแพง ในมุมที่ให้ประโยชน์ต่อลูกค้าเป้าหมาย ให้คนฟังรู้สึกสะดุดว่า เราให้อะไรกับเขา และสร้างจุดขาย ความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง ความแตกต่างของความรู้สึก เพื่อดึงดูดลูกค้าที่ถูกต้องที่สุด

  • ฝึกการเขียน Action Plan อย่างละเอียด เพื่อให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดที่เราจะต้องทำ เพื่อให้สามารถทำได้ทีละอย่างให้สำเร็จได้จริง ทั้งใน Preparation Stage, Launching Stage, Communication​ Stage เพื่อวางรากให้แน่นทุกช่องทาง​ และค่อยๆ พัฒนา​ต่อไป

พิเศษสำหรับนักเรียนรุ่นที่ 3 29-30-31 มีนาคม 2566 เรียนทั้งสิ้น 3 วันเต็ม 18 ชั่วโมง และต่อเนื่องทางออนไลน์อีก 5 ชั่วโมง

วันที่ 1 ครูเปิด SkyView Astrology ชี้ทางออกบอกทางไป สำหรับ ณ เวลาปัจจุบัน ทบทวน ปรับปรุง แผนธุรกิจ สำหรับนักเรียนเก่า สอนทำแผนสำหรับนักเรียนใหม่

วันที่ 2 นำเสนอแผนธุรกิจของตัวเอง พร้อมรับคำแนะนำจากครู และเพื่อนๆ โดยละเอียด

วันที่ 3 เรียน และ ฝึก การสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคน


พิเศษ แถม การเขียน eBook เบื้องต้น เพราะหนังสือ คือนามบัตรที่ดีที่สุด

ต่อเนื่องทางออนไลน์ ฝึก การสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจคน อย่างเข้มข้น ไปพร้อมกับการปรับปรุงแผน รีด เค้น แผนธุรกิจ ลงมือทำให้สำเร็จ อีก 10 วันในกลุ่มไลน์ โดยนัดเรียนทาง Zoom อีก 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ภายใน 10 วันนี้

การทำธุรกิจ​ รายละเอียด​เยอะ ต้องอาศัยแรง focus มาก focus ทีละ action แต่ต้องมีแผน และทำทีละอย่าง กับ "คนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์" สอนทำ ธุระ-กิจ เพื่อสังคม ออกแบบชีวิตและแผนธุรกิจตามเข็มทิศของดวงดาว


เรียนรู้แนวคิดจาก มหาเศรษฐี​ สำหรับการทำงานแบบ Zero Defect ความผิดพลาด​ต้องเป็นศูนย์ ทำงานอย่างละเอียดยิบ ทำตัวให้เล็ก แต่งานที่ทำต้องใหญ่ เพราะส่วนมากที่เราเห็นนั้น เรามักจะเห็นแต่คนที่ตัวใหญ​่มาก แต่งานที่ทำ... เล็กนิดเดียว...


เรียนรู้การคิดแบบที่คนอื่นคิดไปไม่ถึง คิดอย่างลึกซึ้ง​ คิดแยบยล คิดเพื่อให้ประโยชน์​กับคนอื่น ไม่ใช่การคิดเพื่อประโยชน์ของ​ตัวเอง​ ไม่ใช่การคิดเพื่อยกตัวเองขึ้น แต่เป็นการคิดเพื่อลดตัวเองลง ยกคนอื่นขึ้น คิดจนไม่มีตัวเราอยู่ในนั้น แล้วดวงดาว​จะเททุกอย่าง​ลงมาให้อย่างอัศจรรย์

เรียนการ ออกแบบแผนธุรกิจตามเข็มทิศของดวงดาว สร้าง Business​ Action​ Plan ให้เป็นหมวดหมู่ สร้างคอนเซปต์​ สร้าง Vision​ &​ Mission​ ที่ชัดเจน และลงมือทำตาม stage ต่างๆ ของการทำงาน หยั่งรากให้แน่นก่อนเติบโต ตาม SkyView​ Astrology​ นำทาง เพราะ หากรากไม่หยั่ง ก็จะโตแบบง่อนแง่น​ต่อไปเรื่อยๆ วางแผนการทำงาน​ทั้งแบบ Online และ Offline สามารถ​สร้าง artwork​ ได้ด้วยตัวเอง​ รวมทั้ง​รูปแบบกิจกรรม​ในการนำเสนอสินค้าของเราให้คนอื่นเห็น การสร้าง connection​ หรือ partnership ก็เป็นส่วนสำคัญ หรือฝึกสร้าง workshop​ ด้วยตัวเอง​ เพื่อให้เป็นกิจกรรม​ที่จะให้คนได้รู้จักเราและสินค้า​ของเรา ฝึกสร้างภาพในหัวให้ชัด แต่เรียนอย่างเดียวไม่มี​ประโยชน์​ ตัองเอาภาพในหัว มาลงเป็น action plan แล้วปลูกให้ขึ้นตามนั้น


คอร์สนี้ไม่เอามโน แต่ฝึกสร้างภาพตอนจบ ฝึกวิธีคิด ทำอย่างไรถึงจะได้อย่างนั้น แล้วทำทีละอย่าง เริ่มต้นจากบันไดขั้นที่ 1 ก้าวทีละขั้น ตามแผน ธุระ-กิจ ที่เราจะฝึกทำให้ละเอียดตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งจะทำให้มีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจน ฝึกความละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้ เมื่อลงมือทำแล้ว จะได้ง่าย แค่ทำตามนั้น ค่อยๆ ก้าวขึ้นบันไดขั้น 12 3 4.....ที่เราจะฝึกวางไว้ ทั้งหมดแล้ว


ในการทำงาน​ ครูเก๋เป็นคน... ละเอียด​ยิบ...จากฐานราก ที่ได้ฝึกตัวเอง​มาอย่างเข้มข้น

ในอาชีพแอร์โฮสเตส และ ครูฝึก ​ของสายการบิน​ Japan​ Airlines​ ในตำแหน่งงาน​ Conference​ and Guest Relatiions Manager ของ TRUE รับใช้ท่านประธาน​ธนินท์​ เจีย​รวน​นท์ และ ผู้บริหาร​ระดับ​สูง โดยตรง ในฐานะนักเขียนของสำนักพิมพ์​อมรินท์สุขภาพ​ ในฐานะ General Manager ฝ่าย Corporate Communication​s ของ Central Group ฝึกการทำงานและแนวคิด​โดยตรงมาจากคุณบุษบา จิราธิวัฒน์​ และทำงานในระดับสูงและกว้างของทุกกลุ่มธุรกิจ ในประเทศ​ไทย เดนมาร์ก​ อิตาลี และเวียดนาม


​ ในฐานะเจ้าของและกรรมการ​บริษัท วกา เดสทินี จำกัด ซึ่งพาธุรกิจ​สู่รางวัล​ SME Start​ Up​ Awards​ 2 ปีซ้อนจาก นายกฯ ประยุทธ์​ จันทร์​โอชา ในฐานะวิทยากร นักพูด สร้างแรงบันดาลใจ​ ในระดับเวที TED​ Talk และ เวทีในต่างประเทศ ในฐานะ​เจ้าของ​ธุรกิจ​ที่พัก​ขนาดเล็ก​ Gita's House บ้านคีตา เชียงราย และ ฯลฯ ที่ยกมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่ง​ของการทำงาน​ของครูเก๋เท่านั้น ยังไม่รวมอีกหลายธุรกิจ​หลังบ้าน ที่ไม่ออกสื่อสาธารณะ...ครู​เก๋​จึงนึกภาพออก ว่าจะช่วย คนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์ ได้อย่างไร...


เรียนคอร์ส​นี้ 3 วันเต็ม ทำตามง่าย เข้าใจง่าย เป็นผู้นำในสูตรชีวิต​ของตัวเอง ออกแบบแผนธุรกิจ​ในแนวทาง Social Entrepreneur​ หรือ ธุรกิจ​เพื่อการตอบแทน​สังคม​ รู้จุดแข็ง​ที่ชัดเจน เรียน​รู้​การทำ Business​ action​ plan​ โดยใช้ SkyView​ Astrology​ Chart​ นำทาง ล้วงลึก​ถึงไส้ พร้อมกู้ร่างตัวเอง ทำงานกับตัวเ​องจากภายในให้เป็นสินค้าภายนอก สร้าง Vision &​ Mission เพื่อสื่อสาร​การสร้าง brand อย่างชัดเจน

ค่าใช้จ่ายเพียง 9,900 บาท เรียน 3 วันเต็ม และต่อเนื่องทางออนไลน์อีก 5 ชั่วโมง 29-30-31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30-16.30 น. สถานที่ ในกรุงเทพมหานคร ยังไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับจำนวนคน รับกลุ่มเล็ก เพราะใช้เวลามาก โฟกัสละเอียด รับจำนวนจำกัด​ ไม่เกิน 5 ท่านเท่านั้น (ราคาจะปรับขึ้นเรื่อยๆ ที่ xx, xxx บาท)


For reservations, Line: @kaymiracles​ or https://lin.ee/erd0ZDU หมายเหตุ​: ค่าใช้จ่าย​ไม่รวมการอ่าน SkyView​ Astrology​ chart​ อย่างละเอียด หากต้องการอ่านอย่างละเอียด ในส่วนนี้มีค่าใช้จ่าย​เพิ่มเติม​ 3,330 บาท

​​​​

พิเศษ ตามด้วย Follow Up​ อีก 10​ วันกัดไม่ปล่อยหลังเรียน เพื่อทำการบ้านแบบลากไส้ ให้ได้ทิศทางที่ คม ชัด ทะลุ ใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มี ลุยแบบทะลวง


ส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนเก่า เพียง 7,900 บาทเท่านั้น
"คนตัวเล็กสร้างรากสร้างแบรนด์" เป็นคอร์สเล็ก ๆ แต่ทรงพลัง แข็งแกร่ง พาไขก๊อกน้ำที่อุดตันไว้ เพื่อให้ต่อจากนี้ ไหลได้แรงตลอดไปอย่างแน่นอน เราจะฝึกทำแผนเล็กๆ ให้สำเร็จ ทำให้ละเอียด มีขั้นตอน แล้วเดินตามนั้น


วางใจในเหตุ มั่นใจในผล

วางแผนธุระ-กิจ ให้เป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเราเอง สร้างธุระ-กิจ ในชีวิตประจำวันของตัว เป็นการปั้น Personal Branding ไปในตัวเอง ในแผนธุรกิจของเรา ต้องมีตัวเราอยู่ในนั้นด้วย เพื่อให้เราเป็นคนนั้นได้จริงๆ เมื่อทุกอย่าง "จริง" ออกไปจากตัวเราแล้ว ก็จะประสบความสำเร็จได้จริง เป็นตัวจริง เป็นของจริง


ด้วยรัก เพื่อคนตัวเล็ก สร้างราก และสร้างแบรนด์

ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง

8 มีนาคม 2566


ดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page